Napíšte námEmail

 

Jadrové vŕtanie

 

Jadrové vŕtanie je vysoko presné vytváranie rôznych priemerov za pomoci chladenia vodou a bez vibrácii. Korunky vrtáka sú určené na prevŕtanie všetkých druhov betónu/muriva. Vysávanie vody počas alebo po skončení jadrového vŕtania nechá povrch čistý a použiteľný pre ďalšie práce na danom povrchu. Ponúkame vŕtanie dier a otvorov do betónu a muriva na celom Slovensku, hlavne v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Spokojných zákazníkov na vyvŕtanie dier a otvorov máme už v Púchove, Ilave, Trenčíne, Považskej Bystrici a v Žiline.

 

 

Výhody jadrového vŕtania:

 • vhodné do muriva, betónu aj železobetónu,
 • vŕtanie je bez vibrácií a nespôsobuje praskliny,
 • vŕtame vertikálne, horizontálne aj pod uhlom,
 • minimálny odpad.

 

 

Cenník

 

Priemer v mm Železobetón €/1 cm dĺžky (hĺbky) Tehlové murivo a vápenno pieskové tvárnice €/1cm dĺžky (hĺbky)
12-16 0,62 0,43
18-22 0,67 0,47
24-28 0,75 0,53
30-35 0,78 0,55
42 0,89 0,62
52 1,00 0,70
62 1,07 0,75
72 1,13 0,79
82 1,21 0,85
92 1,28 0,90
102 1,35 0,95
112 1,46 1,02
122 1,56 1,09
132 1,64 1,15
142 1,69 1,18
152 1,74 1,22
162 1,81 1,27
172 1,96 1,37
182 2,07 1,45
202 2,31 1,62
212 2,48 1,74
225 2,59 1,81
252 2,85 2,00
282 2,97 2,08
302 4,04 2,83
339 4,57 3,20
352 4,82 3,37
382 5,35 3,75
402 5,49 3,84
452 7,23 5,06
502 8,77 6,14
602 10,59 7,41

 

 

Príplatky:

 • Vŕtanie do stropu s kotvením zo spodnej strany + 100% príplatok
 • Vŕtanie pod uhlom + 25% príplatok
 • Vŕtanie s odsávaním + 15% príplatok
 • Za prácu v sobotu + 50% príplatok
 • Práca vo výkopoch do hĺbky 1,2 m a práca vo výške nad 1,8 m do 3,0 m + 15% príplatok
 • Práca vo výkopoch s hĺbkou od 1,2 do 3,0 m a práca vo výške nad 3,0 m do 4,5 m + 25% príplatok
 • Práca vo výkopoch s hĺbkou viac ako 3,0 m a práca vo výške nad 4,5 m + 50% príplatok
 • Práca v nebezpečných priestoroch, v stiesnených a sťažených podmienkach + 50% až 100% príplatok

 

Zľava z cien vŕtania železobetónu:

Pórobetónové tvárnice (Ytong, Ypor) - 50%

 

 

Ďalšie náklady:

 • Prepravné náklady 0,42 €/km (výjazd v rámci mesta – 10,- €)
 • Prestoje, presuny a pomocné práce 15,- €/hod
 • Lešenie prenájom 30,- €/deň
 • Elektrocentrála 6 kW prenájom 20,- €/deň + spotreba
 • Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu min. 20,- €
 • Kotvenie 7,- €/ks
 • Podstojkovanie vŕtaného otvoru proti vypadnutiu jadra do výšky stropu 3 m 7,50 €/ks

 

Upozornenia:

 • Ku každému výjazdu je potrebné započítať prepravné náklady uvedené vyššie.
 • V cene vŕtania nie je zahrnutá manipulácia so vzniknutým odpadom (odvoz a likvidácia).
 • Dodávateľ nezodpovedá za statické posúdenie vŕtaných / rezaných konštrukcií a neručí za prípadné statické zmeny v objekte po realizácii prác.
 • Presné vytýčenie a vyznačenie polohy a rozmerov otvorov zabezpečuje zákazník. V prípade neoznačenej presnej polohy otvorov sa čakacia doba na vyznačenie účtuje ako prestoj.
 • Objednávateľ je povinný zabezpečiť bezplatne prívod vody a el. energie.

 

Minimálna fakturovaná suma za zrealizované práce je 85,- € bez DPH + prepravné náklady.

Dohoda možná v závislosti na objeme a obtiažnosti dohodnutých prác !

 

Práva a povinnosti:

 • Objednávateľ vyznačí viditeľné presný stred vrtu/vrtov vopred.
 • Dodávateľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Pri používanej technológií nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.
 • Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.

 

 

Kontakty


E-mail:
info@rsjadrovevrtanie.sk

Telefonický kontakt:
+421 905 747 867

Fakturačné údaje:
 

Arbat, s.r.o.
Obrancov Mieru 1155/6
Púchov 02001
 

IČO: 46341340
DIČ: 2023363782
IČ DPH: SK 2023363782
 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 25245/R
IBAN:SK0556000000007241855001
 

Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa